reading 

Een reading kan je meer inzicht geven in jezelf, in waar je staat op dit moment in je leven. Door me af te stemmen op jouw energie, wordt duidelijk wat voor jouw ontwikkeling belangrijk is. Ik kijk hierbij naar het verleden, heden en de toekomst. Regelmatig krijg ik cliënten die hun passie meer willen gaan leven, maar nog wel met angsten of belemmerende overtuigingen zitten, of niet weten hoe ze hun droom of eigen realiteit kunnen verwezenlijken. In een reading kan er dan door komen wat jou hierin nog tegen houdt. Welke mentale obstakels kun je nog wegnemen om te kunnen doen wat je werkelijk wilt. Het kan ook zijn dat je niet goed weet op welk vlak je talenten zich bevinden. In dat geval zal ik me focussen op jouw kern en je levenspad en kan er naar boven komen wat je levensdoel van je ziel is. 

 

Bij iedere reading komen er weer andere thema's naar boven. Maar er komt altijd wat in het moment juist is. De informatie krijg ik in beelden, gevoelens en woorden door. Door mijn ervaring met het geven van readingen is mijn intuïtie inmiddels zo verscherpt dat ik dingen helder kan zien en voelen en snel tot de kern van problemen kan door dringen. Als je bepaalde informatie (on)bewust niet aan mij door wil geven, krijg ik dit ook niet te zien of te voelen.

 

Een reading kan ook antwoorden geven op vragen over emoties. Veelal hebben deze te maken met gebeurtenissen uit je verleden. Welke issues heb je hierin nog te verwerken? Een reading kan je duidelijk maken welke rol jij hebt ingenomen en welke lessen hieraan ten grondslag liggen. Als je meer inzichtelijk hebt waar deze onverwerkte emoties vandaan komen, kun je ze ook beter doorleven. Zodat er ruimte gaat ontstaan en je bij jezelf kan gaan komen. Als je geen of minder last meer hebt van blokkades, kan de energie makkelijk stromen en kom je steviger in je kracht te staan. Je leven komt dan als vanzelf in een flow. En dat is toch waar bijna iedereen uiteindelijk naar op zoek is: leven vanuit vrijheid en alle ruimte om jezelf te kunnen ontplooien. 

Het is voor mij erg belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen tijdens een reading . In alle vrijheid en in een veilige ruimte mag alles er zijn. Uiteraard heb je de ruimte om vragen te stellen, zodat ik me daar verder op kan focussen. Waar mogelijk geef ik je ook praktische handvatten mee, zodat je datgene wat we besproken hebben, zelf kunt toepassen in je dagelijkse bestaan. 

contact met overledenen

Het contact met een overledene is onderdeel van een persoonlijke reading en zal na jouw persoonlijke waarnemingen aan bod komen. Ik kan voor jou contact leggen met de ziel van de overledene en antwoorden door krijgen. De overledenen zijn vaak nog heel dichtbij en willen je graag helpen. De overleden ziel geeft boodschappen door, zodat je verder kunt komen in jouw leven. Dit brengt veelal rust en nieuwe inzichten over belemmerende stukken. Je hoeft hiervoor geen foto mee te brengen. Het is niet altijd mogelijk om contact met overledenen te krijgen, zij komen alleen door als ze dat willen. Als dit niet het geval is, zal ik dit respecteren. 

​© 2019 Frido Bijl