reading/mediamiek consult

mededeling in verband met maatregelen Corona | 25 maart 2020

praktijk Nijmegen

Momenteel kun je nog steeds een consult doen in de praktijk in Nijmegen. Hierbij neem ik de richtlijnen van het RIVM in acht. Dit wil zeggen: geen hand geven en 1,5 meter afstand houden. De indeling van de praktijkkamer is hierdoor enigszins veranderd om deze afstand goed te kunnen waarborgen. Uiteraard kun je hiervoor alleen een afspraak maken, als je geen klachten die op Corona kunnen wijzen, vertoont. 

 

praktijk Rotterdam

Gedurende de Corona Crisis ben ik niet werkzaam op de locatie in Rotterdam. Zodra dit weer mogelijk is, zal ik dit vermelden. 

 

skype/facetime sessies

Indien je uit voorzorgsmaatregelen toch liever niet naar de praktijk komt, kun je kiezen voor een Skype of Facetime consult. Het is alleen mogelijk om een reading sessie via Skype te laten plaatsvinden. Dit consult kun je ook via je telefoon opnemen. (Voor een mediamiek consult dien je een afspraak in de praktijk in Nijmegen te maken).

 

Tijdens de Corona Crisis kun je een Skype* reading sessie doen voor een kortingstarief:


60 euro voor 60 minuten
90 euro voor 90 minuten


(* of Facetime/telefonisch, 20% korting op het reguliere tarief, deze aanbieding loopt tot 1 juni 2020).

 

telefonische sessies
Mocht je niet over Skype of Facetime beschikken of dit niet prettig vinden, kun je uiteraard ook een afspraak maken voor een telefonisch consult. 

 

healingen

Volgens de richtlijnen die gevolgd dienen te worden, kan ik nu geen healingen geven. De consulten ‘healing & bloesems’ komen hiermee ook te vervallen.

Aan het begin van het consult kun je aangeven of je voor een reading of een mediamiek consult komt. 

 

reading
Een reading kan je meer inzicht geven in jezelf, in waar je staat op dit moment in je leven. Door me af te stemmen op jouw energie, kan ik vragen beantwoorden op het gebied van werk, studie, relaties, kinderen, persoonlijke ontwikkeling, talenten, levenspad of andere onderwerpen. Ik zie beelden als een klein filmpje dat zowel betrekking kan hebben op heden, verleden of de richting waarnaar toe iets kan bewegen. Als je bepaalde informatie (on)bewust niet aan mij door wil geven, krijg ik dit ook niet te zien of te voelen.

 

Het kan ook zijn dat je momenteel geen concrete vragen hebt, maar wil weten wat in dit moment van jouw leven voor jouw ontwikkeling belangrijk is. In een reading kan dan doorkomen wat jou nog tegenhoudt of waar je je aandacht op mag richten. 

 

mediamiek consult

In een mediamiek consult maak ik contact met de ziel van de overledene. In dit consult fungeer ik als een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke. Ik werk hierbij volgens de Engelse methode. Dit wil zeggen dat ik het aan de spirituele wereld over laat welke overledene door wil komen. De overledene geeft zogenaamde 'bewijzen' door om je duidelijk te maken om welke overledene het gaat. Deze informatie kan betrekking hebben op gebeurtenissen en situaties uit het leven van de overledene. Maar ook karakterkenmerken, emoties, beroep en de manier van overlijden, worden vaak doorgegeven. Zodra het contact is gelegd, kan het consult verdieping krijgen. De overleden ziel kan dan persoonlijke boodschappen doorgeven, om je verder te helpen in jouw leven. Uiteraard kan ik ook contact maken met een andere overledene. Je hoeft voor dit consult geen foto mee te brengen. 

arrow_edited_edited.png

​© 2020 Frido Bijl