reading/mediamiek consult

mededeling in verband met maatregelen Corona | 14 mei 2020

 

praktijk Nijmegen en Rotterdam

Momenteel kun je nog steeds een consult doen in de praktijk in Nijmegen en Rotterdam. De locatie in Rotterdam is onlangs weer geopend. Hierbij neem ik de richtlijnen van het RIVM in acht. Dit wil zeggen: geen hand geven en 1,5 meter afstand houden. Uiteraard kun je hiervoor alleen een afspraak maken, als je geen klachten die op Corona kunnen wijzen, vertoont. 

 

skype/facetime sessies

Indien je uit voorzorgsmaatregelen toch liever niet naar de praktijk komt, kun je kiezen voor een Skype of Facetime consult. Dit consult kun je ook via je telefoon opnemen. 

 

telefonische sessies
Mocht je niet over Skype of Facetime beschikken of dit niet prettig vinden, kun je uiteraard ook een afspraak maken voor een telefonisch consult. 

Aan het begin van het consult kun je aangeven of je voor een reading of een mediamiek consult komt. 

 

reading
Een reading kan je meer inzicht geven in jezelf, in waar je staat op dit moment in je leven. Door me af te stemmen op jouw energie, kan ik vragen beantwoorden op het gebied van werk, studie, relaties, kinderen, persoonlijke ontwikkeling, talenten, levenspad of andere onderwerpen. Ik zie beelden als een klein filmpje dat zowel betrekking kan hebben op heden, verleden of de richting waarnaar toe iets kan bewegen. Als je bepaalde informatie (on)bewust niet aan mij door wil geven, krijg ik dit ook niet te zien of te voelen.

 

Het kan ook zijn dat je momenteel geen concrete vragen hebt, maar wil weten wat in dit moment van jouw leven voor jouw ontwikkeling belangrijk is. In een reading kan dan doorkomen wat jou nog tegenhoudt of waar je je aandacht op mag richten. 

 

mediamiek consult

In een mediamiek consult maak ik contact met de ziel van de overledene. In dit consult fungeer ik als een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke. Ik werk hierbij volgens de Engelse methode. Dit wil zeggen dat ik het aan de spirituele wereld over laat welke overledene door wil komen. De overledene geeft zogenaamde 'bewijzen' door om je duidelijk te maken om welke overledene het gaat. Deze informatie kan betrekking hebben op gebeurtenissen en situaties uit het leven van de overledene. Maar ook karakterkenmerken, emoties, beroep en de manier van overlijden, worden vaak doorgegeven. Zodra het contact is gelegd, kan het consult verdieping krijgen. De overleden ziel kan dan persoonlijke boodschappen doorgeven, om je verder te helpen in jouw leven. Uiteraard kan ik ook contact maken met een andere overledene. Je hoeft voor dit consult geen foto mee te brengen. 

consult op afstand 

Als het lastig is om naar Nijmegen of Rotterdam te komen voor een consult, is het ook mogelijk om een telefonisch, Skype of Facetime consult voor je in te plannen. Hoewel mijn voorkeur uit gaat naar een persoonlijk consult, kan ik me in een online consult ook goed afstemmen op je energie en je dezelfde kwaliteit bieden als in een consult in de praktijk. De sessie kun je via je telefoon opnemen. Astrologische sessies zijn ook op afstand mogelijk. 

De betaling dient minimaal een werkdag van tevoren binnen te zijn op rekening: NL44RABO0333185145, ten name van F. Bijl, o.v.v. consult datum.

arrow_edited_edited.png

​© 2020 Frido Bijl