inzicht in relaties

Ook in de relaties in je huidige leven kunnen patronen ontstaan die zorgen voor diverse emoties. In een reading specifiek afgestemd op dit aspect kan ik je inzichten geven over de verhoudingen in de relatie. Het kan heel goed zijn dat er op onbewust niveau nog andere issues meespelen. Door deze naar de oppervlakte te halen, kunnen er inzichten verkregen worden die ervoor zorgen dat je weer verder kunt. Dit kan heel bevrijdend zijn. Uiteraard kan ik je deze inzichten ook geven, ook al zijn deze personen niet aanwezig in het consult. 

Voor veel ouders kan het ook heel verhelderend zijn als ze meer te weten komen over de karakterstructuur en levensbestemming van hun kinderen. Ook zij hebben weer hun eigen weg in het leven met de daarbij horende problematiek. Een reading kan je inzichten geven over de onderlinge verhoudingen binnen het gezin. Ook kan bepaald gedrag van je kind verklaard worden. Veelal heeft dit ook te maken met je eigen (on)bewuste gevoelens. Door bewustwording kan er iets in beweging worden gezet, waardoor je beiden weer verder kunt en de balans weer terug komt.

In een consult gericht op je kind focus ik me op hoe een kind in het leven staat, wat de persoonskenmerken zijn en op de (omgevings)factoren die het gedrag van je kind bepalen. Vaak heeft het gedrag meerdere oorzaken en een consult kan hierin inzicht geven. Op basis hiervan kan er gekeken worden welke houding jezelf het beste kunt aannemen. Voor dit consult hoef je geen foto mee te brengen. 

Soms komen overleden zielen door in een consult, zonder dat daar de focus op ligt. Er is dan een boodschap die doorgegeven dient te worden, gericht op jouw persoonlijke groei. 

​© 2019 Frido Bijl