Reading/Mediamieke sessie

Praktijk Nijmegen

Momenteel kun je nog steeds een consult doen in de praktijk in Nijmegen conform de richtlijn van 1,5 meter afstand. In een healing zal ik deze afstand ook bewaren en het handlezen vindt in aangepaste vorm plaats.

Skype/Facetime/Zoom sessies

Indien je uit voorzorgsmaatregelen toch liever niet naar de praktijk komt, kun je kiezen voor een Skype, Facetime of Zoom consult. Astrologische sessies zijn ook heel goed op afstand mogelijk. Het consult kun je ook op deze manier via je telefoon opnemen. 

 

Telefonische sessies
Mocht je niet over Skype, Facetime of Zoom beschikken of dit niet prettig vinden, kun je uiteraard ook een afspraak maken voor een telefonisch consult. 

Aan het begin van het consult kun je aangeven of je voor een reading of een mediamiek consult komt. 

Frido en Imke in Praktijk.jpg

Psychic readings, palmistry, astrology/human design sessions and systemic work can be conducted in English as well.

medium nijmegen medium rotterdam handlezen rotterdam medium den bosch medium eindhoven medium tilburg medium breda medium zwolle medium utrecht medium amsterdam medium den haag medium groningen medium leeuwarden medium leiden medium amsterdam handlezen amsterdam medium breda medium den bosch medium gelderland medium rotterdam medium utrecht medium amsterdam medium medium rotterdam amsterdam medium utrecht medium den bosch medium rotterdam nijmegen medium medium nijmegen medium rotterdam handlezen rotterdam medium den bosch medium eindhoven medium tilburg medium breda medium zwolle medium utrecht medium amsterdam medium den haag medium groningen medium leeuwarden medium leiden medium amsterdam handlezen amsterdam medium breda medium den bosch medium gelderland medium rotterdam medium utrecht medium amsterdam medium alkmaar medium rotterdam paravisie amsterdam medium utrecht medium den bosch medium rotterdam nijmegen medium medium nijmegen medium rotterdam handlezen rotterdam medium den

Reading
Een reading kan je meer inzicht geven in jezelf, in waar je staat op dit moment in je leven.

 

Door me af te stemmen op jouw energie, kan ik vragen beantwoorden op het gebied van werk, studie, relaties, kinderen, persoonlijke ontwikkeling, talenten, levenspad of andere onderwerpen.

 

Ik zie beelden als een klein filmpje dat zowel betrekking kan hebben op heden, verleden of de richting waarnaar toe iets kan bewegen. Als je bepaalde informatie (on)bewust niet aan mij door wil geven, krijg ik dit ook niet te zien of te voelen.

 

Het kan ook zijn dat je momenteel geen concrete vragen hebt, maar wil weten wat in dit moment van jouw leven voor jouw ontwikkeling belangrijk is. In een reading kan dan doorkomen wat jou nog tegenhoudt of waar je je aandacht op mag richten. 

Mediamieke sessie (contact met overledenen)

In een mediamiek consult maak ik contact met de ziel van de overledene.

 

In dit consult fungeer ik als een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke.

 

Ik werk hierbij volgens de Engelse methode. Dit wil zeggen dat ik het aan de spirituele wereld over laat welke overledene door wil komen. De overledene geeft zogenaamde 'bewijzen' door om je duidelijk te maken om welke overledene het gaat. Deze informatie kan betrekking hebben op gebeurtenissen en situaties uit het leven van de overledene. Maar ook karakterkenmerken, emoties, beroep en de manier van overlijden, worden vaak doorgegeven.

 

Zodra het contact is gelegd, kan het consult verdieping krijgen. De overleden ziel kan dan persoonlijke boodschappen doorgeven, om je verder te helpen in jouw leven. Je kunt ook zelf een vraag stellen.
Om het contact zuiver te houden, laat ik het aan de overledene over of er een antwoord op jouw vraag kan komen. 

 

Uiteraard kan ik ook contact maken met een andere overledene, mocht je dit willen.
Je hoeft voor dit consult geen foto mee te brengen. 

Consult op afstand 

Als het lastig is om naar Nijmegen te komen voor een consult, is het ook mogelijk om een telefonisch, Skype, Facetime of Zoom consult voor je in te plannen. Hoewel mijn voorkeur uit gaat naar een persoonlijk consult, kan ik me in een online consult ook goed afstemmen op je energie en je dezelfde kwaliteit bieden als in een consult in de praktijk. Astrologische sessies zijn ook op afstand mogelijk. 
De sessie kun je via je telefoon opnemen. 

De betaling dient minimaal 2 werkdagen van tevoren binnen te zijn op rekening: 

NL44RABO0333185145 ten name van F. Bijl, o.v.v. consult datum.