Reading

DSC_0250.JPG

Een reading kan je meer inzicht geven in jezelf, in waar je staat op dit moment in je leven. Door me af te stemmen op jouw energie, kan ik vragen beantwoorden op het gebied van werk, studie, relaties, kinderen, persoonlijke ontwikkeling, talenten, levenspad of andere onderwerpen. 

 

Het kan ook zijn dat je momenteel geen concrete vragen hebt, maar wil weten wat in dit moment van jouw leven voor jouw ontwikkeling belangrijk is. Ik kan me dan direct op je 'intunen' en dan komt er vanzelf door wat er door moet komen. 

In een reading zie ik beelden, krijg ik gevoelens door of hoor ik woorden die zowel betrekking kunnen hebben op je heden, verleden of de richting waarnaar toe iets kan bewegen. Als je bepaalde informatie (on)bewust niet aan mij door wil geven, krijg ik dit ook niet te zien of te voelen.

Je kunt kiezen uit een reading sessie van 60 of 90 minuten. Een reading kan worden gecombineerd met een healing. 

Psychic readings can be conducted in English as well.

Consult op afstand 

Als het lastig is om naar Nijmegen te komen voor een consult, is het ook mogelijk om een telefonisch, Skype, Facetime of Zoom consult voor je in te plannen. Hoewel mijn voorkeur uit gaat naar een persoonlijk consult, kan ik me in een online consult ook goed afstemmen op je energie en je dezelfde kwaliteit bieden als in een consult in de praktijk. Het consult kun je ook op deze manier via je telefoon opnemen. 

De betaling dient minimaal 2 werkdagen van tevoren binnen te zijn op rekening: 

NL44RABO0333185145 ten name van F. Bijl, o.v.v. consult datum.

Frido en Imke in Praktijk.jpg